RALPH Wines Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

Op het bestellen, bezorgen en ophalen van bestellingen via de website ralphwines.nl zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Door een bestelling te plaatsen geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Privacy & Veiligheid

Om bestellingen te kunnen maken op de Website verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres en je woonplaats. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden uitsluitend gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van bestellingen.

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de autoriteit persoonsgegevens; https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden, illustraties en commentaren berusten bij  Ralphwines en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming van de beheerder de op de Website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

Toegang tot de website

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking accepteert plaatsen wij geen cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

De toegang tot de website is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt is niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Leeftijdsgrens

Bestellingen worden enkel aanvaard indien de besteller de wettelijk vereiste minimumleeftijd voor het nuttigen van alcoholische dranken heeft bereikt.

Bij de levering van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

Prijzen

De prijzen die vermeld staan op de website kunnen mogelijk onjuist zijn. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Van elke verkochte fles zal er 1 euro worden gegeven aan de stichting Living With Hope. Living With Hope is het patiëntenplatform voor patiënten en naasten geraakt door alvleesklierkanker (adenocarcinoom), alvleeskliertumoren. Living With Hope is opgericht om vanuit één landelijk platform de belangen van patiënten en hun naasten te behartigen en om hen ondersteunen. Ze vergroten de bekendheid van alvleesklierkanker en stimuleren wetenschappelijk onderzoek. Ze doen er alles aan om de overlevingskans en de kwaliteit van leven voor mensen met alvleesklierkanker te verbeteren.

SOCIAL MEDIA

De content van Facebook, Instagram, LinkedIn en emailings is alleen bestemd voor personen van 18 jaar en ouder. Door het Facebook-account te liken, het Instagram-account te volgen of je te abonneren op de emailings bevestig je 18 jaar of ouder te zijn. Niets mag doorgestuurd worden naar of op een andere wijze beschikbaar worden gesteld aan personen die jonger zijn dan 18 jaar.

Bestellen & Leveren

Als je een bestelling plaatst via de website, zal onze pakketbezorger zorgdragen voor de bezorging van de artikelen op het bezorgadres. Voor bezorgingen buiten Nederland zal contact met de klant worden opgezocht. Hieraan kunnen bijkomende kosten in rekening worden gebracht dewelke vooraf worden kenbaar gemaakt. Je kunt er ook voor kiezen om je bestelling te laten bezorgen in een wijnhandel naar keuze.

Ralphwines streeft ernaar je bestelling zo snel als mogelijk te bezorgen. Er wordt naar gestreefd om afgesproken levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Je kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

Ralphwines verzoekt je op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen. De bezorgers zullen vragen om legitimatie. Indien niet aan de minimumleeftijdvereiste (18 jaar) is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen. De bestelling wordt geannuleerd en er zal 10,00 euro aan annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Betaling van uw bestelling

Je kunt de online bestelling betalen via Ideal. Je ontvangt de factuur van je bestelling via de email.

Bestellingen worden enkel geleverd nadat het volledige factuur bedrag is voldaan.

Retourneren

Indien je binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kun je deze aan ons retourneren. In dit geval dien je contact op te nemen met Ralphwines die dan het retourproces en geldende voorwaarden nader aan je zal toelichten.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud inclusief het etiket van het product onbeschadigd is en op uitdrukkelijke voorwaarde dat de dooszegel nog intact is.

De ontvangen bestellingen dienen direct op zichtbare defecten te worden gecontroleerd. Bij geconstateerde (zichtbare en onzichtbare) defecten dien je na het constateren van die defecten contact op te nemen met Ralphwines die het retourproces en de geldende voorwaarden nader aan je zal toelichten.

In geval van breuk of foutief geleverde artikelen kun je ervoor kiezen om het bedrag van het desbetreffende artikel gecrediteerd te krijgen of het product nagestuurd te krijgen. In geval van breuk doen wij dit alleen indien de breuk gemeld is uiterlijk de eerstvolgende werkdag volgend op de dag waarop bezorgd is. Wij verwachten daarom dat je het bezorgde pakket direct na ontvangst controleert op breuk. Nasturen door Ralphwines is alleen mogelijk indien het product voorradig is.

Overige

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat ze worden doorverkocht. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen bij twijfel niet uit te leveren of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

Hoewel de Website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voor komen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kun je geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en/of assortiment en drukfouten voorbehouden.

De informatie op de Website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien je fouten op de Webite aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat je dit aan ons meldt.

Wijziging en overige toepasselijke algemene voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Je geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.